Výzva ke společným oslavám 100. výročí demokracie ve střední Evropě

Přejeme si tímto textem vyzvat občany Česka a Slovenska k oslavám 100. výročí od prvního ustanovení demokracie ve střední Evropě. Jakkoliv je toto výročí především důvodem se ohlédnout za dlouhým stoletím válek a zvratů v našich dějinách, přejeme si zároveň oslavit setrvávající dobré vztahy mezi Čechy a Slováky. Věříme, že právě prostřednictvím mezinárodních oslav se blížíme původnímu smyslu společné deklarace nezávislosti z 18. 10. 1918, jež zdůrazňuje víru v humanitní demokracii, naději v mír ve střední Evropě a zaručuje právo na národní sebeurčení.

Nechceme tyto společné oslavy zdůvodňovat zdánlivou jednotou starého státu Čechů a Slováků. Dějiny našich vztahů jsou složité a složitost násobí odlišné významy této minulosti pro oba národy. Co je však jednoznačné, že vztahy mezi národy přetrvávají v podobě mnoha rozmanitých osobních příběhů. Pro mnoho Čechů a Slováků je přirozené nazývat druhou zemi svým domovem, mezi jeho obyvateli mají své přátele, či členy rodiny, necítí se cize v zemi svého západního, či východního souseda. A pevně věříme, že právě v dialogu dvou rovných národů můžeme rozvíjet různě a nezávisle své národní totožnosti. A více – spolu můžeme být srdcem Evropy.

Vyzýváme proto občany obou států ke společným oslavám, abychom vykročili do dalšího století společně, jakkoliv se naše cesty budou třeba lišit.

Abychom šli příkladem, pokusíme se jako spolek Vlastenci.cz výzvu #spolu100 naplnit třemi způsoby:

  1. Přejeme si podporovat rozmanité projevy oslav 100. výročí a spojit mozaiku osobních příběhů o setkávání mezi Čechy a Slováky pod heslo #spolu100
  2. Požádáme občany Česka, aby 28. října vyvěsili nejen českou, ale i slovenskou vlajku. O to samé požádáme i občany Slovenska.
  3. Přejeme si seznámit české občany s reáliemi Slovenska. Abychom nezapomněli, co mohlo být součástí naší sdílené vlastivědy

Vlastenci.cz, z. s.