Archiv rubriky: Tiskové zprávy

Tiskové zprávy a oficiální vyjádření spolku Vlastenci.cz, z. s.

Výzva ke společným oslavám 100. výročí demokracie ve střední Evropě

Přejeme si tímto textem vyzvat občany Česka a Slovenska k oslavám 100. výročí od prvního ustanovení demokracie ve střední Evropě. Jakkoliv je toto výročí především důvodem se ohlédnout za dlouhým stoletím válek a zvratů v našich dějinách, přejeme si zároveň oslavit setrvávající dobré vztahy mezi Čechy a Slováky. Věříme, že právě prostřednictvím mezinárodních oslav se blížíme původnímu smyslu společné deklarace nezávislosti z 18. 10. 1918, jež zdůrazňuje víru v humanitní demokracii, naději v mír ve střední Evropě a zaručuje právo na národní sebeurčení.

Nechceme tyto společné oslavy zdůvodňovat zdánlivou jednotou starého státu Čechů a Slováků. Dějiny našich vztahů jsou složité a složitost násobí odlišné významy této minulosti pro oba národy. Co je však jednoznačné, že vztahy mezi národy přetrvávají v podobě mnoha rozmanitých osobních příběhů. Pro mnoho Čechů a Slováků je přirozené nazývat druhou zemi svým domovem, mezi jeho obyvateli mají své přátele, či členy rodiny, necítí se cize v zemi svého západního, či východního souseda. A pevně věříme, že právě v dialogu dvou rovných národů můžeme rozvíjet různě a nezávisle své národní totožnosti. A více – spolu můžeme být srdcem Evropy.

Vyzýváme proto občany obou států ke společným oslavám, abychom vykročili do dalšího století společně, jakkoliv se naše cesty budou třeba lišit.

Abychom šli příkladem, pokusíme se jako spolek Vlastenci.cz výzvu #spolu100 naplnit třemi způsoby:

  1. Přejeme si podporovat rozmanité projevy oslav 100. výročí a spojit mozaiku osobních příběhů o setkávání mezi Čechy a Slováky pod heslo #spolu100
  2. Požádáme občany Česka, aby 28. října vyvěsili nejen českou, ale i slovenskou vlajku. O to samé požádáme i občany Slovenska.
  3. Přejeme si seznámit české občany s reáliemi Slovenska. Abychom nezapomněli, co mohlo být součástí naší sdílené vlastivědy

Vlastenci.cz, z. s.

Šokují nás Češi, kteří přejí jiným lidem smrt

Překvapilo nás, jak se někteří Češi sníží k tomu přát jiným lidem smrt. A to dokonce v případě, kdy jde o děti. Minulý týden zemřelo v Rakousku přes 70 uprchlíků v zaparkovaném kamionu. Lidé, kteří si snažili zachránit život před válkou, nakonec našli smrt kdesi u dálnice, zavřeni bez přívodu vzduchu. Místo toho, aby se zvedla vlna odporu proti převaděčům, kteří na těchto lidech nejen sprostě vydělali, ale nechali je i nelidsky pomřít, zloba směřovala na uprchlíky, kteří byli napospas právě těmto pašerákům.

Můžeme mít na současnou imigrační krizi a její řešení různý názor. Můžeme diskutovat, uvádět statistiky nebo zkušenosti z jiných míst či naříkat, že ti lidé tu neměli co dělat… ale radovat se z něčí smrti, to je nelidské, hanebné a nepatří to do demokratické společnosti 21. století. Jak se pak takové myšlení liší od středověkých praktik radikálů například z tzv. Islámského státu?

Nedávnou ‚kauzu‘, kdy lidé v anketě volali po znovuvzkříšení Adolfa Hitlera, můžeme považovat za dílo internetových vtipálků, ale když se skuteční lidé pod svým jménem v klidu a bez skrupulí podepíší pod názor oslavující tragickou smrt lidí, včetně žen a dětí, to nám přijde neskutečné a nemůžeme nad tím jen tak mávnout rukou. Jsme opravdu tak blízko myšlení z období tzv. druhé republiky? To pro nás nemá lidský život žádnou cenu? Nikdo přece nechce, abychom nad podobnou událostí brečeli a vyjadřovali lítost, není to bohužel ojedinělý případ. Nicméně, přát nevinným smrt by nemělo být normou.

Doufejme, že je to jen malá část naší společnosti, jež takto přemýšlí, a je prostě jen víc vidět. Snad takoví nejsou zdaleka všichni Češi, to bychom snad již nemohli být vlastenci. Doufejme, že se podobným tragédiím podaří zabránit a Evropa se současným problémům postaví čelem. A to bez středověkého myšlení, bez nenávisti a bez lží.

Vlastenci.cz, z. s.

Se znepokojením sledujeme vzrůstající projevy extremismu

Se znepokojením sledujeme vzrůstající projevy extremismu, ke kterým v těchto dnech dochází v souvislosti s imigrační krizí.

Chtěli bychom se jako spolek Vlastenci.cz důrazně distancovat od aktivit paranoidního antisemity a šovinisty Adama Bartoše, který se ve svých projevech ohání právě vlastenectvím.

Domníváme se, že vlastenectví nespočívá v šíření nenávisti, ale v budování pozitivního vztahu k tomu kousku světa, který obýváme.

Zároveň odsuzujeme zneužívání jména Miroslava Tyrše, sokola a vlastence, pro pojmenovávání extremistických bojůvek.

Vlastenci.cz, z. s.