Úvod

Vítejte na oficiálních stránkách spolku Vlastenci.cz!

Snažíme se dokázat, že vlastenectví má pro člověka 21. století smysl.

Vycházíme ze silné tradice českého myšlení – jeho demokratické, státotvorné a pokrokové podstaty, kterou nám nejlépe ukazuje T. G. Masaryk. – Myšlenky

Tyto ideje prošly v našich dějinách obdobím nadějného rozkvětu i tragického útlaku. Přesto přežily a my chceme tyto myšlenky reprezentovat. Po celý rok si je připomínáme v průběhů svátků a pietních aktů. – Naše činnost

Vlastenectví by mělo být rozmanité, nechceme vytvořit jednotnou organizaci nebo protestní hnutí. Chceme poukazovat i na jiné pěkné a užitečné projevy vlastenectví či lokálního patriotismu.

Přejeme si sblížit instituce českého státu s veřejnosti – zvýšit jejich lepší porozumění a uznání, přemostit minulost a současnost; chceme mluvit dobře o tom, na čem lidem záleží, ukazovat na úspěchy a tímto dokázat, že Češi chtějí a dovedou být světu užiteční; a v neposlední řadě přiblížit současné nová úsilí občanské společnost s tradičními organizacemi – mezi nimiž je nám nejdražší Sokol a odkaz československých legionářů.

Spolupráci ani novým členům se nebráníme. – Napište nám.

Více o nás čtěte na stránce Často kladené dotazy.

Navštivte naše webové projekty: